2006-07-22

...sutikimai, susitikimai, pasidairymai...


...Lady Daiva vos spėja pasitikti gausybę svečių...


...profesorius Kęstutis pasitinka tėvelius...
...dešinėje - brolis Algis ir dukra Vita...


...Kęstučio brolis Algis su šeima...


...nuolatiniai Lady Daivos svečiai Jogaila ir Audrius...


...kiemas nušvito nuo spinduliuojančio dailininko Arūno šalmo...


...profesorius Vytautas ir skulptorius Romas...


...Mečislovas (Diogenas) ir Lady Daiva pasitinka visad laukiamus Eglę ir Vytautą...


...Lady Daiva... .............................. ...Kęstutis...


...medinis nykštukas saugo daug kiemo paslapčių...


...vaišių stalas... ir turiningas, ir puošnus...


...muzikė Rimma džiaugiasi sutikusi dizainerį Vladą...


...jaukią vietelę verandoje susirado Jurga ir Gediminas...


...visad besišypsanti dailininkė Aleksandra (kairėje)...


...marškinėliai su vakarėlio emblema patiko Aleksandrai...


...poetas Vacys bendrauja su Algiu ir Rolandu...


...dizaineris Giedrius kviečia pasivaišinti...


...dviese supuoklėse...


...skanu... o savo vardo šitam dėdei neskysiu...


...jauku susiburti grupelėmis... kairėje - kompozitorius Mikalojus...


...profesorius Kęstutis priima garbingą svečią iš Norvegijos...


...su svečiais norvegais bendravome kas angliškai, kas vokiškai...


...ar tik nepasiklydau šiame dideliame kieme?...


...dėmesinga mažųjų svečių globotoja Austėja...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
...maži, linksmi, nerūpestingi...

Mantas ir Martynas... Vasarė... ir kiti...


KAMERA: kĘSTUTIS
MUZIKA: "BEAT ME DADDY, EIGHT TO THE BAR" / GLENN MILLER ORCHESTRA


...skulptorė Joana kalbina poetą Vacį...


...gal Vytautas jau "skelia" kokį naują anekdotą?..


...į ką taip įdėmiai žvelgia ponia Živilė?..


...niekad nestokojantis dėmesio Leonidas gerai nusiteikęs...
blog Layouts

mesothelioma lawyer in houston
mesothelioma lawyer